KL.GR/LAT/OLD - Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie

Kursusindhold

Kursets mål er at bibringe deltagerne en fyldig viden om græsk-romersk arkæologi, kunsthistorie og materiel kultur samt en indføring i den klassiske arkæologis grundlæggende metoder. Et udvalg af de vigtigste bevarede græske og romerske monumenter inden for arkitektur, skulptur, maleri og numismatik præsenteres i deres kulturelle og historiske sammenhæng. Endelig introduceres det antikke formsprogs indflydelse på senere tiders europæisk kunst og arkitektur. Herudover læses udvalgte uddrag af græske og romerske originaltekster og indskrifter af relevans for den materielle kultur.
Kurset omfatter dels et græsk spor ved Thomas Heine Nielsen, dels et romersk spor ved Adam Schwartz. Græsk- latin- og Oldtidskundskabsstuderende skal følge begge spor.

Engelsk titel

KL.GR/LAT/OLD - Greco-Roman Art and Archaeology

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin, Oldtidskundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøverne GRÆSK33, LATIN33 eller modul II på BA-tilvalget for Oldtidskundskab af 2007.

Forelæsninger og øvelser

Grundbøger:

Græsk stof: Mark D. Stansbury-O'Donnel, A History of Greek Art (Wiley Blackwell: Oxford 2015); B.F. Cook, Greek Inscriptions (British Museum Press, London 1987, og sen. udg.).

Romersk stof: Steven L. Tuck: A History of Roman Art. (Wiley-Blackwell: Oxford 2015) ; E. Meyer, Einführung in die lateinische Epigraphik (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2004, eller tidl. udg.).

Yderligere litteraturhenvisninger vil blive givet undervej

Uden A-niveau i latinsk og græsk propædeutik tages kurset under Oldtidskundskab.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningerne:

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0