Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KL.GR/LAT/OLD - Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Adam Schwartz (8-77676c7b6576787e446c7971326f7932686f)
  • Thomas Heine Nielsen (5-79767a7f765179867e3f7c863f757c)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HKGB00333U

Engelsk titel

KL.GR/LAT/OLD - Greco-Roman Art and Archaeology

Kursusindhold

Kursets mål er at bibringe deltagerne en fyldig viden om græsk-romersk arkæologi, kunsthistorie og materiel kultur samt en indføring i den klassiske arkæologis grundlæggende metoder. Et udvalg af de vigtigste bevarede græske og romerske monumenter inden for arkitektur, skulptur, maleri og numismatik præsenteres i deres kulturelle og historiske sammenhæng. Endelig introduceres det antikke formsprogs indflydelse på senere tiders europæisk kunst og arkitektur. Herudover læses udvalgte uddrag af græske og romerske originaltekster og indskrifter af relevans for den materielle kultur.
Kurset omfatter dels et græsk spor ved Thomas Heine Nielsen, dels et romersk spor ved Adam Schwartz. Græsk- latin- og Oldtidskundskabsstuderende skal følge begge spor.

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøverne GRÆSK33, LATIN33 eller modul II på BA-tilvalget for Oldtidskundskab af 2007.

Anbefalede faglige forudsætninger

Uden A-niveau i latinsk og græsk propædeutik tages kurset under Oldtidskundskab.

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin, Oldtidskundskab

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Grundbøger:

Græsk stof: Mark D. Stansbury-O'Donnel, A History of Greek Art (Wiley Blackwell: Oxford 2015); B.F. Cook, Greek Inscriptions (British Museum Press, London 1987, og sen. udg.).

Romersk stof: Steven L. Tuck: A History of Roman Art. (Wiley-Blackwell: Oxford 2015) ; E. Meyer, Einführung in die lateinische Epigraphik (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2004, eller tidl. udg.).

Yderligere litteraturhenvisninger vil blive givet undervej

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 0
Total 0

Eksamen (Bunden mundtlig dialog med forberedelse)

Prøveform

Mundtlig prøve med opsyn.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningerne:

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende