Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KL. GR. Antik kultur, græsk historie og talekunst

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Thomas Heine Nielsen (5-6c696d7269446c7971326f7932686f)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HKGB00322U

Engelsk titel

The Classical Civilsation, Greek History and Oratory

Kursusindhold

Vi vil fokusere på bystatskulturen og læse 5. bog af Xenophons Hellenika og Lysias 2 og 24.

Semesterplan vil blive gennemgået første gang og vil være at finde i Absalon primo august.

Formelle krav

Deltagere i kurset skal desuden følge kurset Antik kultur I (forelæsninger) ved Gorm Tortzen (under Oldtidskundskab), og det til kurset hørende græske tekstlæsningsspor ved Adam Schwartz.

Uddannelse

Klassisk Græsk

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Tekstlæsning, forelæsninger over antik kultur og historie samt samtale mellem lærer og studerende.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Studerende bedes anskaffe følgende værker: Aksel Damsgaard-Madsen: Grækenlands historie (Aarhus, 1993 og senere); Mogens Herman Hansen: Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State (Oxford 2006); The Landmark Xenophon’s Hellenika. Edited by Robert B. Strassler (New York 2009).

Yderligere bibliografiske oplysninger vil blive videregivet første undervisningsgang.

Til første undervisningsgang bedes deltagerne forberede: Xenophon, Hellenica V.1.1-4 (Kai ta men de peri Hellesponton ... andros ergon estin) samt Aksel Damsgaard-Madsen: Grækenlands historie, ss. 1-32 (Indledning + kap. 1 og 2)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen (Bunden, mundtlig dialog med forberedelse)

Prøveform

Mundtlig prøve

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Klassisk Græsk

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende