Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kl. GR Græsk 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Propædeutik
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Susanne Bramming Hansen (8-697968747470756e476f7c7435727c356b72)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HKGÆ00011U

Engelsk titel

KL. GR Greek 1

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i:
- at oversætte lettere græske originaltekster til dansk med brug af ordbog,  
  grammatik og paralleloversættelse(r)
- at give en overordnet syntaktisk analyse af en ukompliceret græsk helsætning
- elementær dansk grammatik
- at anvende morfologisk viden som støtte til den syntaktiske analyse
- at vurdere oversættelser.

Formelle krav

Alle skal være indskrevet på Klassisk Græsk Propædeutik via Studenterservice.

Uddannelse

Propædeutik i Græsk

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Chr. Gorm Tortzen, PROLOGOS - Introduktion til græsk, Museum Tusculanum 2007 (ISBN 978-87-7289-467-6)

Chr. Gorm Tortzen, BASIS - Græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanum 1999 (ISBN 87-7289-426-1)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen (Aktiv undervisningsdeltagelse + bunden skr. hj.opg)

Prøveform

Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig prøve
Pensum: Der opgives 15 normalsider græsk originaltekst fastlagt af underviseren. 1 normalside originaltekst kan erstattes af 2 normalsider konstrueret tekst.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøve til græsk 1.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på porpædeutik

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende