Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU KGR Klassisk Græsk 3 - fjernundervisning (Efterår 16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår og Forår
Pris

Se pris

Niveau Propædeutik
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Susanne Bramming Hansen (8-6474636f6f6b7069426a776f306d7730666d)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HKGÅ88063U

Engelsk titel

Classical Greek 3

Kursusindhold

Kurset sigter mod at sætte de studerende i stand til at oversætte let vanskelige græske tekster til dansk med brug af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r). De græske tekster sættes ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng, og de studerende skal kunne vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske tekst.
Det græske ordforråd udbygges yderligere, og der lægges vægt på at kunne identificere centrale ord og begreber i de græske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog. Sprogligt arbejdes der videre med græsk morfologi og syntaks, inkl. helsætningsanalyse. Endvidere stiftes der bekendtskab med centrale monumenter inden for arkitektur, skulptur og maleri.
Der arbejdes både med dybtgående læsning, oversigtslæsning og læsning med paralleloversættelser. Hertil kommer læsning af antikke tekster i oversættelse samt efterantikke perspektiverende tekster. Der lægges vægt på, at fagets sproglige og indholdsmæssige sider opleves som en helhed.
Både individuelle afleveringer, gruppeafleveringer og indbyrdes evalueringer mm. kan indgå i undervisningen.

Anbefalede faglige forudsætninger

Klassisk græsk 1 og 2 (20 ECTS) eller tilsvarende kundskaber

Formelle krav

For at kunne deltage i fjernundervisningskurserne er det nødvendigt at have adgang til en computer (enten PC, eller Mac med styresystemet OS X) med internet-opkobling (bredbånd), et headset og webcam, men særlige computer-kundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Propædeutik

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Fjernundervisning + lørdagsseminar
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Fjernundervisning via internettet med skriftlige afleveringer hver uge samt to lørdagsseminarer. Videomøder kan indgå.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Berg: (Old)græsk- dansk ordbog, Gyldendal
ELLER Liddell & Scott: An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford;
Holger Friis Johansen: Fri mands tale, Centrum;
Blois & Spek: An introduction to the ancient world, Routledge
Christian Gorm Tortzen: Basis, græsk grammatik for begyndere, (Third edition) Museum Tusculanums Forlag, 1998.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
E-læring 180
Total 180

Eksamen 1 (A: Aktiv deltagelse og skriftlig prøve)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve med opsyn.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Studieordning for Propædeutik i Græsk, 2008-ordningen

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

For efterårskurser ligger eksamen en lørdag i januar. For forårskurser ligger eksamen en lørdag i juni.

Eksamen 2 (B: Mundtlig dialog og skriftlig prøve)

Prøveform

Mundtlig prøve
Skriftlig prøve med opsyn.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Studieordning for Propædeutik i Græsk, 2008-ordningen

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

For efterårskurser ligger eksamen en lørdag i januar. For forårskurser ligger eksamen en lørdag i juni.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende