KL. ARK Diakron analyse med udgangspunkt i klassisk arkæologi

Kursusindhold

Det er muligt at følge det overordnede KA-kursus eller tage individuel vejledning.

Engelsk titel

KL. ARK Diachronic Analysis based upon Classical Archaeology

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Individuel vejledning eller undervisning på det overordnede KA-kursus.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0