Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

K. ARK Periodekursus 3 - Romersk Arkæologi (Klassisk Ark.)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Jane Fejfer (6-6a696e6a6976446c7971326f7932686f)
  • Kristine Bülow Clausen (5-6e756c6566436b7870316e7831676e)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HKAB00501U

Engelsk titel

Archaeology, period 3

Kursusindhold

Kurset giver den studerende indblik i det romerske imperiums arkæologi fra republikansk tid til og med Konstantin den Store. Set i lyset af den romerske ekspansion er det en periode som medførte store forandringer for de områder som blev indlemmet i det romerske imperium fra Germanien og Britannien i nord, Gallien i vest, Syrien i øst og til Afrika i syd. Med udgangspunkt i en række konkrete monumenttyper som landskaber, byer, helligdomme, templer, grave, teatre, fora, huse, statsrelieffer, idealskulptur, mønter og keramik giver kurset indsigt i hvordan den materielle kultur var med til at definere hvad det ville sige at være romer i et stort imperium. Herunder diskuteres hvordan billeder især i Rom men også med enkelte nedslag i provinserne var med til at skabe og udvikle en fælles identitet omkring en række vigtige fænomener som kejserkult, circusleje ("bread for the people"), religiøse ritualer, og gennem en kontinuerlig demonstration af den romerske militærs overlegenhed overfor "de fremmede". Kort sagt, hvilken rolle spiller den materielle kultur og brug af billeder i hvordan den romerske kejser legitimerede sin magt i accept processen, og hvordan var billeder medvirkende til eller ligefrem essentielle for at holde sammen på så stort et imperium i så lang tid.    

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger, monumentopgaver fremlagt af de studerende og øvelser som gruppearbejde. I kurset indgår en række museumsbesøg.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Claridge, A., Rome: an Oxford Archaeological Guide, Oxford 2010 (2. udg.), relevante monumenter og kapitler.

Henig, M., The luxury Arts: Decorative Metalwork, Engraved Gems and Jewellery, i: M. Henig (red.), A Handbook of Roman  Art, Oxford 1995, 139-165.

King, A., Pottery, i: M. Henig (red.) A Handbook of Roman Art, Oxford 1995, 179-190.

Kleiner, D.E.E., Roman Sculpture, New Haven - London 1992, 1-353.

Ling, R., Roman Painting, Cambridge 1991.

Patterson, J.R., Living and dying in the city of Rome: houses and tombs, i: J. Coulston & H. Dodge (red.), Ancient Rome: The Archaeology of the Eternal City (Oxford University School of Archaeology Monograph 54), Oxford 2001, 259-289.

Ulrich, R.B. & C.K. Quenemoen (red.), A companion to Roman architecture. Hoboken 2014, 27-105, 207-263, 281-380.

Zanker, P., Augustus und die Macht der Bilder, München 1987 (eller engelsk udgave)

Hertil kommer diverse artikler, de individuelle pensa til monumentopgaverne, samt evt. anden litteratur under kurset.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Forelæsninger 42
Forberedelse 154
Total 238

Eksamen (Aktiv undervisningsdeltagelse og mundtlig prøve)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Mundtlig prøve
Pensum: 1500 ns

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Klassisk Arkæologi

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende