Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KL. ARK Bachelorprojekt

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Lone Wriedt Sørensen (3-717c78456d7a7233707a336970)
  • Jane Fejfer (6-6e6d726e6d7a48707d7536737d366c73)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HKAB00434U

Engelsk titel

Bachelor's project

Kursusindhold

I holdundervisningen undervises i hvordan man overordnet bedst håndterer opgaven: hvordan man formulerer og arbejder med en problemstilling, hvordan man udvælger materiale og fortager en analyse deraf, og hvordan man dokumenterer og argumenterer for sine synspunkter. Endvidere gennemgås de relevante bibliografiske søgeredskaber ligesom opgavens formalia bliver gennemgået.

Under den individuelle vejledning diskuteres den enkeltes opgave med en vejleder.

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Ba-projekt undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning og individuel vejledning.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen (Skriftlig hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Klassisk Arkæologi

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende