JAP, Japansk propædeutik 1 (E16)

Kursusindhold

Undervisningen består af grammatik og skriftlige og mundtlige øvelser. Grammatikken gennemgås i de lektioner fra lærebogen, der skal arbejdes med i den pågældende uge, og arbejdes med læsning af ugens lektioner, oversættelse, træning af tegn samt øvelser i anvendelse af de nye grammatiske former i lektionerne. Desuden arbejdes der med samtaleøvelser, mundtlig sætningskonstruktion og udtale med udgangspunkt i lektionerne gennemgået i grammatik og øvelser.

Engelsk titel

Japanese Propaedeutics 1

Uddannelse

Udbydes efter Asienstudier BA 2015-studieordning

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Japansk Propædeutik 1 (Fagelementkode  HJAÆ00011E)
 

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger

Se grupperummet i Absalon.

ECTS
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 202,5
  • Forelæsninger
  • 210
  • Total
  • 412,5