Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Aal., Vidensorganisation (Informationshåndtering), Konstituerende valg A

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Volkmar Paul Engerer (15-78716e6d6f63743067706967746774426a776f306d7730666d)
  • Martin Muderspach Thellefsen (17-716576786d7232786c697070696a776972446c7971326f7932686f)
  • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVK03073U

Engelsk titel

Aal., Knowledge Organization, Constituent elective A

Kursusindhold

Vidensorganisation beskæftiger sig med såvel teoretiske som praktiske tilgange til organisering af information og viden, herunder semantiske værktøjer og deres opbygning (herunder metadatastrukturer), indekseringssprog samt domæneanalyse. Kurset inddrager teorier fra såvel sprogvidenskab og fagsprogssemantik, samt nyere teoridannelser indenfor vidensorganisation (fx genreanalyse, semiotik, epistemisk pluralisme).  

Kurset sigter imod at give den studerende en dybere forståelse for teoretiske og metodiske aspekter ved vidensorganisation, under inddragelse af såvel klassisk som nyere forskningslitteratur. 

Målbeskrivelse

Kompetencemål og faglige mål:

Studerende tilhørende STO 2016, se modul 2 i studieordning [indsæt link]

Studerende tilhørende STO 2013, se modul 4 i studieordning http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsvidenskab-og-kulturformidling/informationsvidenskab_og_kulturformidling_ka.pdf

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016 (Vidensorganisation)

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2013 (Informationshåndtering)

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen, oktober 2016. Undervisningen foregår I Aalborg
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, workshops og casearbejde

Kapacitet

35 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

  • Svenonius, E. (2000). The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Mass: MIT Press.
  • Hjørland, B. (2008). What is knowledge organization (KO)? Knowledge Organization, 35(2/3), 86-101.
  • Antoniou, G., Groth, P., van Harmelen, F., & Hoekstra, R. (2012). A semantic web primer (3rd ed.). Cambridge, Mass.: MIT Press.
  • King, B. E., & Reinold, K. (2008). Finding the concept, not just the word, a librarian's guide to ontologies and semantics. Oxford: Chandos.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 45
Eksamen 120
Forberedelse 245,8
Total 410,8

Eksamen 1 (Fri skriftlig hjemmeopgave - STO 2016)

Prøveform

Portfolio
Gælder studerende hørende under STO 2016
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 15-20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én. Hjemmeopgaven udgøres af de 2-3 portfoliobesvarelser, der er udarbejdet I undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleveringsfristen for hjemmeopgaven

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Bunden 7-dages skriftlig hjemmeopgave, Februar 2017

Eksamen 2 (Fri skriftlig hjemmeopgave - STO 2013)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Gælder studerende hørende under STO 2013
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, februar 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende