Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Aal., Kulturformidlende institutioner, Konstituerende valg B

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Hans Jørn Nielsen (6-756c7c343635426a776f306d7730666d)
  • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVK03024U

Engelsk titel

Aal., Cultural Institutions, Constituent elective B

Kursusindhold

Modulet har fokus på en række spændingsfelter i kulturinstitutionerne (primært museer og biblioteker): institutionernes rammebetingelser og grundfagligheder er sat under pres af nye krav om formidling og kulturoplevelser. På modulet vil vi arbejde teoretisk og praktisk med:

  • Nye former for oplysnings-, oplevelses- og inspirationsaktiviteter i de fysiske rum og i de digitale medier
  • Nye kreative netværk og partnerskaber
  • De kulturformidlende institutioner mellem kulturpolitisk forpligtelse og nye brugersegmenter
  • Teorier om og metoder til kulturanalyse

 

På faget analyseres samspillet mellem samfundsmæssig, kulturel og institutionel udvikling. Andre elementer i modulet: Teorier om kultursektoren og dens institutioner samt om institutionernes kulturmidlende praksis.

 

Målbeskrivelse

Kompetencemål og faglige mål

Studerende tilhørende STO 2016, se modul 6 i studieordning [her indsættes link]

Studerende tilhørende STO 2013, se modul 5 i studieordning http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsvidenskab-og-kulturformidling/informationsvidenskab_og_kulturformidling_ka.pdf

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2013

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen. Undervisningen foregår I Aalborg
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning, workshops og feltarbejde

Kapacitet

35 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset: 

  • Brinkmann, S. og Tanggaard (red.)(2010) Kvalitative metoder. København: Hans Reitzels Forlag
  • Erll, A. & Nünning, A. (ed.) (2008) A Companion to Cultural Memory Studies. De Gruyter
  • MacDonald, S.(ed.) (2006) A Companion to Museum Studies. Blackwell Publishing
  • Sørensen, A. S. et al. (2010) Nye kulturstudier. Teorier og temaer. Kbh.: Tiden skifter

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 45
Eksamen 120
Forberedelse 245,8
Total 410,8

Eksamen (Fri skriftlig hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 15-20 normalsider + 10 sider udover én studerende.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende