Kbh: Kulturformidlende institutioner, Konstituerende valg B

Kursusindhold

Modulet sigter bredt på kultursektoren og arbejder med teorier og analyse af praksis i forhold til kultur, institutioner og formidling, herunder offentlige institutioner som biblioteker, museer og arkiver, private organisationer som udstillingssteder og forlag samt virtuelle formidlingssites og mere fleksible, netværksprægede arenaer inden for kulturfeltet. Der lægges fokus på det aktuelle, i nogle tilfælde med inddragelse af historiske perspektiver. Udgangspunktet er tendenser i kulturpolitik og oplevelsesorientering, og vægten lægges på disse vilkårs indflydelse på kulturinstitutionernes roller, funktioner og legitimitet samt på nye former for interaktiv og brugerinddragende videns- og kulturformidling med danske og internationale eksempler.

Følgende perspektiver inddrages:

 • Kulturpolitiske strategier og rationaler
 • Oplevelsessamfundet og oplevelsesøkonomiens betydning for det kulturelle felt
 • Videns- og kulturformidling i forskellige kulturelle domæner og forskningsinstitutioner
Engelsk titel

Cph: Dissemination of Culture by Cultural Institutions, Constituent elective B

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2013

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016

Målbeskrivelse

Kompetencemål og faglige mål:

Se STO 2013: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsvidenskab-og-kulturformidling/informationsvidenskab_og_kulturformidling_ka.pdf

 

Se STO 2016:

[Link indsættes her, når det er tilgængeligt]

Gruppediskussioner, forelæsninger, studenteroplæg, ekskursioner, holdundervisning, vejledning

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Teilmann Christensen, Peter: Kulturliv – Institutioner, praksis og formidling. Samfundslitteratur, 2010.
 • Lund, Niels D.: Digitalisering som kulturpolitik. I: Lund, N. D. m.fl. (red.).: Digital formidling af kulturarv. Fra samling til sampling.  København, Multivers, 2009.
 • Christensen, Hans Dam: Mellem formidling og kommunikation? Eller fra autoritativ viden til forhandlet viden på museer. I: A. Maursted & M. A. Huan (red.): Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag: Trondheim, 2012.
 • Hvenegaard Rasmussen, Casper: Formidlingstrategier. En introduktion til kulturinstitutioners formidling. København: Samfundslitteratur, 2016.
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: Max. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Total
 • 410,8