Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kbh: Kulturformidlende institutioner, Konstituerende valg B

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
 • Niels Dichov Lund (12-726d69707732683270797268446c7971326f7932686f)
 • Hans Dam Christensen (7-6c657277686571446c7971326f7932686f)
 • Hans Jørn Nielsen (6-766d7d353736436b7870316e7831676e)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVK03023U

Engelsk titel

Cph: Dissemination of Culture by Cultural Institutions, Constituent elective B

Kursusindhold

Modulet sigter bredt på kultursektoren og arbejder med teorier og analyse af praksis i forhold til kultur, institutioner og formidling, herunder offentlige institutioner som biblioteker, museer og arkiver, private organisationer som udstillingssteder og forlag samt virtuelle formidlingssites og mere fleksible, netværksprægede arenaer inden for kulturfeltet. Der lægges fokus på det aktuelle, i nogle tilfælde med inddragelse af historiske perspektiver. Udgangspunktet er tendenser i kulturpolitik og oplevelsesorientering, og vægten lægges på disse vilkårs indflydelse på kulturinstitutionernes roller, funktioner og legitimitet samt på nye former for interaktiv og brugerinddragende videns- og kulturformidling med danske og internationale eksempler.

Følgende perspektiver inddrages:

 • Kulturpolitiske strategier og rationaler
 • Oplevelsessamfundet og oplevelsesøkonomiens betydning for det kulturelle felt
 • Videns- og kulturformidling i forskellige kulturelle domæner og forskningsinstitutioner

Målbeskrivelse

Kompetencemål og faglige mål:

Se STO 2013: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsvidenskab-og-kulturformidling/informationsvidenskab_og_kulturformidling_ka.pdf

 

Se STO 2016:

[Link indsættes her, når det er tilgængeligt]

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2013

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Gruppediskussioner, forelæsninger, studenteroplæg, ekskursioner, holdundervisning, vejledning

Kapacitet

35 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Teilmann Christensen, Peter: Kulturliv – Institutioner, praksis og formidling. Samfundslitteratur, 2010.
 • Lund, Niels D.: Digitalisering som kulturpolitik. I: Lund, N. D. m.fl. (red.).: Digital formidling af kulturarv. Fra samling til sampling.  København, Multivers, 2009.
 • Christensen, Hans Dam: Mellem formidling og kommunikation? Eller fra autoritativ viden til forhandlet viden på museer. I: A. Maursted & M. A. Huan (red.): Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag: Trondheim, 2012.
 • Hvenegaard Rasmussen, Casper: Formidlingstrategier. En introduktion til kulturinstitutioners formidling. København: Samfundslitteratur, 2016.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 45
Eksamen 120
Forberedelse 245,8
Total 410,8

Eksamen (Fri skriftlig hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: Max. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende