Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kbh: Interaktive formidlingsrum - Konstituerende valg A

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
 • Lennart Björneborn (2-7066446c7971326f7932686f)
 • Morten Hertzum (7-6c6976787e7971446c7971326f7932686f)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVK03012U

Engelsk titel

Cph: Interactive formidlinsrum - Elective and constituent A

Kursusindhold

Arkitektur, indretning og interaktionsdesign har afgørende betydning for, hvordan mennesker kan formidle, interagere og samarbejde i fysiske, digitale og hybride formidlingsrum. Disse rum formidler information og kultur, og omfatter fx urbane rum, biblioteker, museer, virksomheder, websteder, sociale medier og nye typer af lokative, virtuelle og ’augmented reality’ interfaces. Modulet er bygget op omkring workshops, hvor teori om ’affordances’, interaktivitet, formidling, samarbejde, koordination, mm. sættes i spil med konkrete eksempler på formidlingsrum.

Eksempler på indholdselementer:

 • ’affordances’ for serendipitet i formidlingsrum, ’space syntax’, topologi, bevægelsespotentialer
 • sansepotentialer i formidlingsrum, kreativitetsstimulering, arkitekturpsykologi, byen som interface
 • kolokeret og distribueret samarbejde i formidlingsrum, artikulationsarbejde, mobilitetsarbejde
 • ’awareness’, kommunikativ koordination, koordinationsmekanismer, (arbejds-)rytmer

Målbeskrivelse

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Begrebet interaktive formidlingsrum, herunder adfærden knyttet til digitale, fysiske, sociale og kulturelle formidlingsrum.
 • Teorier/modeller og metoder til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum.

 

Færdigheder i at:

 • Identificere interaktive formidlingsrum og sammenligne, diskutere og forklare interaktive formidlingsrum i relation til beslægtede forskningsområder og/eller -traditioner.
 • Reflektere over centrale teorier/modeller og metoder til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum.
 • Vurdere egnede metoder, og kombination af disse, til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum.

 

Kompetencer i at:

 • Opstille/designe undersøgelser til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum.
 • Gennemføre forskellige typer af studier og undersøgelser af interaktive formidlingsrum

 

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • Redegøre for interaktive formidlingsrum og diskutere begrebet i relation til beslægtede forskningsområder og/eller -traditioner
 • Vurdere egnede teorier/modeller og metoder til studier og undersøgelse af interaktive formidlingsrum
 • Selvstændigt gennemføre forskellige typer af studier og undersøgelser af interaktive formidlingsrum

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2013

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning, diskussioner, workshops, gruppearbejde, fremlæggelser, vejledning, feedback

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Lehn, D.v, Heath, C., & Hindmarsh, J. (2001).Exhibiting interaction: Conduct and collaboration in museums and galleries. Symbolic Interaction, 24(2): 189-216.
 • Olson, J.S. & Olson, G.M. (2014). Working together apart: Collaboration over the Internet. Morgan & Claypool, San Rafael, CA.
 • McCoy, J.M. & Evans, G.W. (2002). The potential role of the physical environment in fostering creativity. Creativity Research Journal, 14(3): 409-426.
 • McCullough, M. (2005). Digital Ground : Architecture, Pervasive Computing, and Environmental Knowing. The MIT Press.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 45
Eksamen 120
Eksamensforberedelse 245,8
Total 410,8

Eksamen (Fri skriftlig hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Eksamenssprog: Dansk
Omfang: maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende