Aal., Vidensmedier, Konstituerende valg B1

Kursusindhold

På modulet arbejdes med videregående studier af konsekvenserne af digitalisering og udbredelse af digitale netværksmedier. Modulet diskuterer med afsæt i medieteori og -historie forskellige medieforståelser og -former samt mediers funktion og brug i sociale og kulturelle rum. Modulet belyser samtidig hvordan mediebrugere udvikler forskelligartede mediekompetencer. Endelig inddrager modulet eksempler på mediering af viden, fx i relation til videnskab og æstetik.

 • Videns- og kulturtilegnelse gennem nye medier
 • Videns- og kulturformidling gennem nye medier i udvalgte kultur- og læringsinstitutioner
 • Digitale læringsprocesser
 • Digital vidensformidling
Engelsk titel

Aal., Knowledge Media, Constituent elective B1

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016

Målbeskrivelse

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af

 • Vidensmediernes rolle i nutidens informationssamfund.

 • Digitalisering af medierne.

 • Medieteori og digitalitet og i relation til videns- og kulturformidling.

Færdigheder i at

 • Identificere og analysere digitale mediers funktionalitet.

 • Anvende relevante medieteorier til analyse af konkrete medie-produktioner.

 • Analysere, sammenligne og problematisere medier på et historisk og teoretisk grundlag.

Kompetencer i at

Vurdere og evaluere digitalt medieret videns- og kulturformidling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Dækkende og kritisk redegøre for teorier om vidensmedier og digitalisering.

 • Diskutere og sammenligne forskellige teorier om medier og digitalisering.

 • Analysere og vurdere anvendelsen af digitale medier til videns- og kulturformidling

 • Kritisk vurdere og diskutere digitalitet, herunder betydningen for nye og gamle medier.

Holdundervisning, workshops, gruppearbejde

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Gitelman, L. (2014) Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents. Durham: Duke University Press
 • Gee, J. P. (2007) What video games have to teach us about learning and literacy. London: Palgrave
 • Andrews, R. et al. (2011) E-learning Theory and Practice. London: SAGE
 • Larsen P. H. (1990) Faktion - som udtryksmiddel. Viborg: Amanda
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 15-20 normalsider + 10 sider pr. studerende udover én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Total
 • 410,8