Aal., Kulturformidling og kommunikation, Konstituerende valg B

Kursusindhold

Modulet undersøger og diskuterer forskellige former for innovativ kulturformidling, der knytter sig til kultursektoren og dens institutioner. Feltet spænder fra diskussioner om kommunikationprocesser, formidlings- og kulturbegreber hen til kulturpolitiske initiativer til fremme af kulturelle entreprenører og netværk. Rammer for denne diskussion kan være deltagelseskulturer, biblioteksformidling, kulturelle budskaber formidlet i webmediet, betingelser af formidling og kommunikation i interkulturelle kontekster eller retorikken i analysen af formidlings- og kommunikationsprocesser. Der skal reflekteres over sprogets rolle i formidling og kommunikation, kommunikations- og kulturteorier samt formidlingens rolle i en nutidig kontekst.

Engelsk titel

Aal., Dissemination of Culture and Communication, Constituent Elective B

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016

Målbeskrivelse

Kompetencemål

Modulet har til hensigt at give den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Kommunikations- og formidlingsteorier og deres indflydelse på kulturformidlingen.

 • Forskellige former for innovativ kulturformidling, der knytter sig til kultursektoren og dens institutioner.

 • Den samfundsmæssige og kulturelle baggrund for formidlingsinitiativer indenfor kultursektoren.

 • Formidlingsmæssige potentialer, der knytter sig til bl.a. brugerinddragelse, etablering af nye netværk, entreprenørskab og ekspressiv kulturformidling.

Færdigheder i at

 • Analysere den samfundsmæssige og kulturelle baggrund for kulturformidlingsinitiativer.

 • Anvende relevante teorier til at planlægge, udføre og vurdere forskellige former for kulturformidling.

Kompetencer i at

 • På et videnskabeligt-metodisk grundlag udarbejde selvstændige analyser og vurderinger af konkrete eksempler på kulturformidling.

 • Udvikle strategier for innovativ formidling i kultursektoren.

 • Udføre forskellige former for formidlings-og/eller kommunikationsinitiativer.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • På et kritisk og teoretisk grundlag redegøre for forskellige former for formidling inden for kultursektoren og dens institutioner.

 • På et videnskabeligt-metodisk grundlag udarbejde selvstændige analyser og vurderinger af konkrete eksempler på kulturformidling.

 • På et videnskabeligt-metodisk grundlag udvikle strategier for formidling i kultursektoren.

 • På et strategisk og teoretisk grundlag planlægge og udføre selvstændige formidlings-/kommunikationsinitiativer.

Holdundervisning, mundtlige oplæg, gruppearbejde, diskussioner, vejledning og feedback

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Himmelstrup, K. (2013). Kulturformidling, grundbog i kulturens former og institutioner (1. udgave). København: Hans Reitzel.
 • Reeves-Ellington, R. (2010). What is culture? Generating and applying cultural knowledge. New York, NY: Edwin Mellen Press.
 • Gretchen Sullivan Sorin & Lynne A. Sessions (2015). Case Studies in Cultural Entrepreneurship: How to Create Relevant and Sustainable Institutions. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. 
 • Amber Hutchins (2016). Public Relations and Participatory Culture: Fandom, Social Media and Community Engagement. London: Routledge. 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamensprog: Dansk
Omfang: 15-20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én.
Hjemmeopgaven har form af en projektopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Eksamen
 • 120
 • Eksamensforberedelse
 • 245,8
 • Total
 • 410,8