Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kbh: Projektorienteret forløb (praktik)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jette Seiden Hyldegård (12-6f336d7e71696a6c66667769456d7a7233707a336970)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVB10081U

Engelsk titel

Cph: Academic Internship

Kursusindhold

Som grundlag for det projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet udarbejde en kontrakt, som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskriver mindst én arbejdsopgave, der har karakter af et større selvstændigt projekt.

En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside.

Af skabelonen fremgår endvidere nærmere bestemmelser for praktikkens omfang bestemt af studienævnet for Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • anvendelsesmulighederne for et eller flere fagområder inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • typiske arbejdsopgaver og forretningsgange knyttet til den jobfunktion den studerende har haft forbindelse til i en virksomhed
 • en virksomheds/organisations/institutions strategiske mål.

 

Færdigheder i at

 • omsætte erhvervet teoretisk viden i en praksisorienteret sammenhæng
 • reflektere over hvordan kompetencer inden for informationsvidenskab og kulturformidling samt almene akademiske kompetencer kan anvendes i en konkret jobfunktion.

 

Kompetencer i at

 • varetage en given jobfunktion på baggrund af faglige og almene akademiske kompetencer.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • gøre rede for og foretage en faglig vurdering af et projektorienteret forløbs formål og praktiske forløb
 • afgrænse og beskrive en eller flere arbejdsopgaver fra det projektorienterede forløb, som eksaminanden forholder sig analytisk, metodisk og teoretisk til ved inddragelse af fagspecifikke og almene akademiske begreber og kompetencer
 • diskutere det projektorienterede forløbs faglige relevans og det faglige udbytte herunder:
  • diskutere hvorvidt og hvorledes fagspecifikke og almene akademiske
  • kompetencer er blevet anvendt og udbygget i det projektorienterede
  • forløb
  • reflektere over styrker og begrænsninger ved informationsvidenskab og kulturformidling som den uddannelsesmæssige baggrund for de jobfunktioner, som eksaminanden har fået kendskab til under det projektorienterede forløb.

Bemærkninger

Som grundlag for det projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet udarbejde en kontrakt, som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskriver mindst én arbejdsopgave, der har karakter af et større selvstændigt projekt. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Af skabelonen fremgår endvidere nærmere bestemmelser for praktikkens omfang bestemt af studienævnet for Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Uddannelse

BA-TV Informationsvidenskab og kulturformidling STO 2015

 

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

BA- vejledning efter aftale

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Vejledning efter aftale
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat
organisation

Kapacitet

25 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Eksamen 60
Eksamensforberedelse 350,8
Total 410,8

Eksamen (Fri hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Eksamenssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 15-20 normalsider.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende