Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kbh: Digital kompetence

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Trine Louise Schreiber (15-79776e736a3378686d776a6e676a77456d7a7233707a336970)
  • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVB10061U

Engelsk titel

Cph: Digital Literacy

Kursusindhold

På modulet skal centrale teorier og begreber fra kompetenceforskningen diskuteres og relateres til individers og udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis. Begrebet kompetence skal ses i perspektiv af begreberne literacy og digitalisering. På modulet skal der ses nærmere på allerede gennemførte undersøgelser af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer. Der kan være tale om borgernes, medarbejdernes eller f.eks. de unges digitale kompetencer. De udvalgte undersøgelser skal diskuteres på baggrund af en socio-kulturel approach.

Endelig skal der arbejdes med at identificere problemstillinger og udvælges relevante teorier og metoder til at gennemføre en afgrænset undersøgelse af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer set i relation til de pågældende individers og gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis. Denne undersøgelse skal munde ud i et forslag til udvikling af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer.

Målbeskrivelse

Kompetencemål samt faglige mål for modulet

Studerende tilhørende STO 2012, se modul 14 i studieordning http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsvidenskab-og-kulturformidling/studieordning_ba_informationsvidenskab-kulturformidling_2012-ordning.pdf 

BA-TV studerende, se modul 5 i BA TV studieordning http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsvidenskab-og-kulturformidling/Informationsvidenskab_og_kulturformidling_BATV_2015.pdf

Uddannelse

BA-TV Informationsvidenskab og kulturformidling STO 2015

Projektfag på BA Informationsvidenskab og kulturformidling STO 2012

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning, praktiske øvelser, peer assessment

Kapacitet

25 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

  • Bundsgaard, J. et al. (2014). Digitale kompetencer. It i danske skoler i et internationalt perspektiv. Aarhus Universitetsforlag.
  • Gillen, J. (2014). Digital literacies. Routledge. Taylor & Francis Group.
  • Hargittai, E. et al. (2010). Trust online: young adults´ evaluation of web content. International journal of communication, 4:468-94.
  • Hasse, C. og Storgaard Brok, L. (2015). TEKU-modellen. Teknologiforståelse i professionerne. København: U-Press.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 85
Eksamen 150
Eksamensforberedelse 175,8
Total 410,8

Eksamen (Fri hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Hjemmeopgave består af 2-3 portfoliobesvarelser. Omfang 20-25 normalsider for individual besvarelse

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

BA-TV: 10 dages bunden hjemmeopgave. August 2017

BA- STO 2012: 5-dages bunden hjemmeopgave. August 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende