Aal: Praksisfelter - information og organisering (valgfag og konstituerende)

Kursusindhold

Det overordnede mål med kurset er, at introducere grundlæggende teorier om og traditioner indenfor informationsarkitektur og interaktionsdesign. Temakurset vil derfor tage afsæt i at give:

 • viden om teoretiske tilgange til informationsarkitektur og interaktionsdesign
 • teoretisk forståelse for anvendelsen af brugercentreret tilgang til informationsarkitektur og interaktionsdesign
 • viden om brugergrænsefladedesign, herunder grafisk og visuelt designforståelse
 • viden om nødvendigheden af usability, user experience og evaluering 
 • færdigheder i at anvende konkrete metodiske tilgange, i forhold til design og evaluering af informationssystemer med udgangspunkt i usability-evaluering, brugerinddragelse og ekspertevaluering
Engelsk titel

Aal: Fields of Practice - Information and Organizing (elective and constituent)

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på information og organisering inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for information og organisering

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på information og/eller organisering inden for det givne praksisfelt.

Holdundervisning, gruppearbejde, cases, vejledning, feedback, oplæg, forelæsninger

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Benyon, D. (2013). Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI and Interaction Design. (3rd ed.) Harlow: Pearson Education Limited.

 • Johnson, J. (2014). Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules. (2nd ed.). Amsterdam: Morgan Kaufmann. E-bog: http://www.sciencedirect.com.ep.fjernadgang.kb.dk/science/book/9780124079144 

 • Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2015). Interaction design: beyond human-computer interaction (4. ed). Chichester: Wiley.

 • Rosenfeld, L., Morville, P. & Arango, Jorge (2015). Information Architecture. Sebastopol, Canada: O’Reilly Media.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Materialet består af en projektopgave. Omfang 20-25 sider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 151
 • Eksamensforberedelse
 • 174,8
 • Total
 • 410,8