Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kbh: Praksisfelter - Kultur og medier (valgfag og konstituerende)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
 • Henrik Jochumsen (3-6c6e73446c7971326f7932686f)
 • Niels Dichov Lund (12-706b676e753066306e777066426a776f306d7730666d)
 • Casper Hvenegaard Rasmussen (21-6e397381707970726c6c7d6f7d6c7e78807e7e70794b738078397680396f76)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVB00131U

Engelsk titel

Cph: Fields of Practice - Culture og Media (elective and constituent)

Kursusindhold

Litteraturformidling er et stort og sammensat praksisfelt, især fordi den skrevne litteratur er et så flexibelt og håndterligt medie, der kan komme ind mange steder og anvendes og opleves umiddelbart og ubesværet.

Biblioteker er den store og hævdvundne institution for formidling, men der er mange andre rum og sammenhænge, hvor befolkningen kan møde litteraturen: De nye litteraturhuse, udstillingsrum og museer,  på festivaler og ved events, i læseforeninger og litteraturkredse, på skriveværkssteder, i traditionelle mediers anmeldelser og på utallige mindre netsteder med anbefalinger foruden fan-sites og chatrroms samt på de socilale medier.

Desuden er der et voksende rum mundtlig formidling og stedsbunden kommunikation - på teatrets scene, gennem oplæsning, performance og spoken word, samt via fx tekster sammen med musik, foruden hele lydbogssiden.

Kurset har til hensigt at give et overblik over alle litteraturformidlingens steder og former, samt dykke ned i mange af dem mere teoretisk og analytisk. Der vil således også blive arbejdet med tilgange omkring sociologiske kredsløb, målgrupper, brugerinddragelse og outreach,  samt aspekter af medie- og kommunikationsteorier.

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på kultur og medier inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for kultur og medier

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på kultur og/eller medier inden for det givne praksisfelt.

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen. Oktober 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

studenteroplæg, holdundervisning, feltarbejde, workshops, gruppearbejde, vejledning, forelæsninger, ekskursioner

Kapacitet

50 studerende fordelt på 2 hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Frid, Nina (2012). Slutet på boken är bara början – Om läsarsamtal, bokcirklar och bibliotek. Lund: BTJ Förlag.
 • Ridderstrøm, H. og T. Vold (red.) (2015). Litteratur-og kulturformidling, Nye analyser og perspektiver. Oslo: Pax forlag.
 • Collins, J. (2010) Bring on the books for everybody, how literary culture became popular culture, Durham: Duke UP.
 • Lund, N.D. (2012). New scenes and houses for literature - A challenge for cultural and public library policy? Conference paper - ICCPR, Barcelona.

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 85
Eksamen 151
Eksamensforberedelse 174,8
Total 410,8

Eksamen (Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) m/materiale)

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Materialet består af en projektopgave. Omfang 20-25 sider.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende