Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kbh: Praksisfelter - brugere og formidling (valgfag og konstituerende)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
 • Camilla Elisabeth Moring (14-65636f6b6e6e63306f71746b7069426a776f306d7730666d)
 • Nanna Kann-Rasmussen (20-7265727265326f65727232766577717977776972446c7971326f7932686f)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVB00121U

Engelsk titel

Cph: Fields of Practice - Users and Mediation (elective and constituent)

Kursusindhold

Kurset tager sit afsæt i praksisfeltet ’vidensintensive virksomheder’ og har sit fokus på informationsspecialisters arbejde med informations- og vidensformidling til forskellige grupper af brugere. Med vidensintensive virksomheder tænkes her på private og offentlige organisationer og de afdelinger heri, der arbejder med at producere informations- og vidensydelser til forskellige brugergrupper. Det kan fx være ydelser i form af ’competitive intelligence’, ’records management’, informations- og forskningsanalyser, brugeruddannelse eller konsulentydelser.

På kurset arbejdes med analyser af informations- og vidensformidling, samt teorier og metoder til studier af dette i en organisatorisk kontekst. Undervisningen bygges op omkring de studerendes eget empiriske case-arbejde. Med afsæt i besøg i udvalgte vidensintensive virksomheder arbejder de studerende selvstændigt med at identificere og analysere en række relevante problemstillinger i forhold til virksomhedens informations- og vidensformidling. Problemstillingerne fremlægges og diskuteres i undervisningen, og danner derefter baggrund for den studerendes formulering af eget projekt.

På kurset arbejdes der indenfor fire hovedtemaer:

 • Informations- og vidensformidling (Information & Knowledge Management)

 • Forskellige brugergrupper og deres brugsmønstre

 • Institutions- og praksisteoretiske analyser af adfærd og praksis i organisationer

 • Problembaserede projekter og projektstyring

Indenfor hvert tema præsenteres udvalgte teorier og metoder, og disse suppleres undervejs med materiale der udspringer af de studerendes eget projektarbejde.

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på brugere og formidling inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for brugere og formidling

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på brugere og/eller formidling inden for det givne praksisfelt.

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Case-arbejde, projektarbejde, holdundervisning, virksomhedsbesøg, mundtlige oplæg og workshops

Kapacitet

50 studerende fordelt på 2 hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Christensen, P. (red.)(2015). Bedre videndeling: teoretiske og praktiske perspektiver. Hans Reitzels Forlag.
 • Kuada, J. (2015). Projekskrivningsguiden: forskningsmetode og projektskrivning. Samfundslitteratur
 • Scott, R. (2014). Institutions and organizations: Ideas, Interests, and Identities. Sage Publications
 • Schopflin, K. (ed.) (2015). A Handbook for Corporate Information Professionals. Facet Publishing

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 85
Eksamen 151
Eksamensforberedelse 174,8
Total 410,8

Eksamen (Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) m/materiale)

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Materialet består af en projektopgave. Omfang 20-25 sider.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende