Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Aal: Design af formidlingsrum

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Bo Gerner Nielsen (17-6774336c6a77736a7733736e6a71786a73456d7a7233707a336970)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVB00112U

Engelsk titel

Aal: Design of Mediation Spaces

Kursusindhold

Det overordnede mål med kurset er, at introducere hvordan man kan analysere sammenhænge og interaktion mellem brugeres adfærd og informationsrum. Disse informationsrum kan være af social, digital eller fysisk karakter. Modulet omfatter teoretiske og metodiske tilgange og problemstillinger, som giver indblik i forholdet mellem forskellige typer brugere og deres adfærdsmønstre i givne informationsrum.

I kurset lægges der endvidere vægt på at diskutere implikationer af samspillet mellem brugeradfærd og informationsrum, herunder teoretiske og metodiske forudsætninger og konsekvenser i forhold til både forskning og praktisk anvendelse.

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskning inden for samspil mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst, herunder problemstillinger om hvordan design og formidling i forskellige formidlingsrum påvirker brugernes handlemuligheder

 • metoder til undersøgelser af samspil mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst.

 

Færdigheder i at

 • vurdere og perspektivere teorier om og metoder til analyser af samspil mellem brugere og forskellige typer formidlingsrum

 • vurdere metoder til undersøgelser af samspil mellem brugere og givne formidlingsrum

 • analysere og vurdere styrker og svagheder ved forskellige typer af formidlingsrum i forhold til brugernes handlemuligheder.

Kompetencer i at

 • planlægge og gennemføre afgrænsede analyser af, hvordan brugere agerer i forskellige typer formidlingsrum

 • planlægge og gennemføre afgrænsede analyser af, hvordan design og formidling i forskellige typer formidlingsrum påvirker brugernes handlemuligheder.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for og reflektere over samspil mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst, herunder hvordan design og formidling i forskellige typer formidlingsrum påvirker brugernes handlemuligheder

 • diskutere centrale perspektiver, herunder teorier, metoder og praktiske tilgange til analyser af samspil mellem brugere og forskellige typer formidlingsrum

 • identificere problemstillinger og udvælge teorier og metoder med henblik på at gennemføre afgrænsede analyser af samspil mellem brugere og formidlingsrum.

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen. Undervisningen foregår I Aalborg
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning, gruppearbejde, vejledning, feedback, oplæg, forelæsninger

Kapacitet

35 studerende 1 hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Borlund, P. (2009). User-centred Evaluation of Information Retrieval Systems. In: Goker, A. and Davies, J. (eds.). Information Retrieval: Searching in the 21st Century. London : John Wiley & Sons, Ldt., 21-37, 274.
 • Case, D.O. (2012). Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior (3. udg.). Bingley, UK: Emerald.
 • Fischer, G. (2011). Understanding, fostering, and supporting cultures of participation. Interactions, 7(6), 36-45. 

 • Given, L.M. & Leckie, G.J. (2003). 'Sweeping' the library: mapping the social activity space of the public library. Library & Information Science Research, 25(4), 365-385.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 85
Eksamen 150
Eksamensforberedelse 175,8
Total 410,8

Eksamen (Fri hjemmeopgave)

Prøveform

Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Hjemmeopgaven udgøres af 3 portfoliobesvarelser. Omfang 20-25 normalsider.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

7 dages bunden hjemmeopgave, August 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende