Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kbh: Organisation og processer

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Nanna Kann-Rasmussen (20-7063707063306d637070307463756f7775756770426a776f306d7730666d)
 • Hans Elbeshausen (3-57545b4f77847c3d7a843d737a)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVB00101U

Engelsk titel

Cph: Organization and Processes

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give studerende en introduktion til organisatoriske felter, organisatoriske processer og organisationsteori, hvor antagelsen er, at felter, strukturer og processer er gensidigt konstituerende. Kulturformidling og informations- og vidensprocesser, som kurset fokuserer på, foregår som regel i en organisatorisk kontekst; og det er kursets mål at give de studerende teoretiske og metodiske redskaber til at reflektere over relationen mellem disse processer og den organisatoriske kontekst de foregår i. Kurset begynder med en indføring i organisationsbegrebet og organisatoriske felter. Fx Kulturinstitutioner, offentlig forvaltning eller private virksomheder.  Herefter behandles forskellige organisationsteoretiske temaer med betydning for information og kultur:

 • Organisatorisk forandring og læring. Hvordan forandrer organisationer sig? Hvordan finder læring sted?

 • Organisatorisk kommunikation. Hvilken betydning har sociale og kulturelle rammer for forskellige former for kommunikation, så som videndeling eller innovation i organisationer?

 • Organisationens omverden. Hvordan foregår organisationens arbejde med at legitimere sig i forhold til omverdenen (fx politikere eller brugere). Hvad betyder branchen, det organisatoriske felt eller markedet for organisationens mulighed for at positionere sig?

Undervisningen tager udgangspunkt i både teori og relevante cases som analyseres.

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskellige teoretiske perspektiver på organisation og organisatoriske processer i både private og offentlige organisationer

 • centrale organisationsteoretiske begreber og deres betydning.

Færdigheder i at

 • anvende organisationsteorier og organisationsteoretiske begreber til at definere og analysere organisatoriske problemstillinger

 • vurdere og diskutere de analytiske implikationer af at anvende forskellige organisationsteoretiske perspektiver og begreber til studier af organisatoriske problemstillinger.

Kompetencer i at

 • diskutere og formidle organisatoriske problemstillinger teoretisk velbegrundet.

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • redegøre for forskellige teoretiske perspektiver på organisation og organisatoriske processer i både private og offentlige organisationer

 • identificere og redegøre for centrale organisationsteoretiske begreber og deres betydning

 • anvende organisationsteorier og organisationsteoretiske begreber til at definere og analysere organisatoriske problemstillinger

 • diskutere og formidle organisatoriske problemstillinger

 • vurdere og diskutere de analytiske implikationer af at anvende forskellige organisationsteoretiske perspektiver og begreber til studier af organisatoriske problemstillinger.

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning, mundtlige oplæg, forelæsninger, case-arbejde.

Kapacitet

145 studerende fordelt på 4 hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Elstad, B. & De Paoli, D. (2014) Organisering og ledelse av kunst og kultur. Oslo: Cappelen Damm
 • Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2014): Hvordan organisationer fungerer. Hans Reitzel
 • Hislop, D. (2013) Knowledge Management in Organizations. A critical introduction. Oxford Univesity Press
 • Larsen, H. (2014) Legitimation work in state cultural organizations: the case of Norway, International Journal of Cultural Policy, 20:4, 456-470.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42,5
Eksamen 45
Eksamensforberedelse 117,9
Total 205,4

Eksamen (Bunden hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider. Der gives 5 dage til besvarelsen

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016.

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende