Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Aal: Undersøgelsesdesign - Kultur og medier (valgfag og konstituerende)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Helene Høyrup (6-7e787b393839476f7c7435727c356b72)
 • Lars Konzack (7-73777682696b7348707d7536737d366c73)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVB00082U

Engelsk titel

Aal: Research Design - Culture and Media (elective and constituent)

Kursusindhold

Kurset introducerer til design af undersøgelser af kultur og medier. Det omhandler dels kultur- og medieanalytiske undersøgelsesmetoder og dels kultur- og mediehistorisk begrebsdannelse. Blandt de indholsmæssige elementer behandles følgende:

 • Diskursanalyse
 • Hermeneutik og semiotik
 • Nye kulturstudier
 • Kulturbegrebets historie og dimensioner

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • kobling af teori og metode mhp. gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • forskellige typer af indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med fokus på enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”.

Færdigheder i at

 • reflektere over centrale indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombination af disse, til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Kompetencer i at

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • koble teori og metode til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt fokus på kultur og medier

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombinationen af disse, til gennemførelse af studier inden for kultur og medier

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for kultur og medier

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt henblik på kultur og medier

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen. Undervisningen foregår I Aalborg
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning. workshops, gruppearbejde

Kapacitet

20 studerende

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Gripsrud, J. (2010) Mediekultur og mediesamfund, 2. udgave. København: Hans Reitzels Forlag
 • Jørgensen, M. W. et al. (2011) Diskursanalyse som teori og metode: Roskilde: Roskilde Universitetsforlag
 • Hauge, H. & Horstbøll (red., 1988): Kulturbegrebets kulturhistorie. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag
 • Bachmann-Medick, D. (2016): Cultural Turns: New Orientations in the Study of Culture. Amsterdam: De Gruyter

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42,5
Eksamen 90
Eksamensforberedelse 72,9
Total 205,4

Eksamen (Fri skriftlig hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende