Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Aal: Undersøgelsesdesign - brugere og formidling (valgfag og konstituerende)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Jens Kristian Dahlgaard Gudiksen (8-717f6e73757d6f784a727f77386b6b7f386e75)
 • Bo Gerner Nielsen (17-6976356e6c79756c793575706c737a6c75476f7c7435727c356b72)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVB00072U

Engelsk titel

Aal: Research Design - Users and Mediation (elective and constituent)

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i belysningen af den generelle brugerorientering, der teoretisk og metodisk er karakteristisk for formidlingsforståelserne i informationsvidenskab og kulturformidling. Kurset introducerer i forlængelse heraf til forskellige kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder til gennemførelse af studier af brugere, brugersegmenter og formidlingsformer. Kurset identificerer og diskuterer endvidere forskellige teoretiske og videnskabsteoretiske forudsætninger, samt foretrukne dataindsamlings- og analysemetoder. Det kan mere specifikt dreje sig om forskellige undersøgelsesdesigns med udgangspunkt i for eksempel diskursanalyser, casestudier, aktionsforskning eller adfærdsforskning.

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • kobling af teori og metode mhp. gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • forskellige typer af indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med fokus på enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”.

Færdigheder i at

 • reflektere over centrale indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombination af disse, til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Kompetencer i at

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • koble teori og metode til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt fokus på brugere og formidling

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombinationen af disse, til gennemførelse af studier af brugere og formidling.

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier af brugere og formidling

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med henblik på brugere og formidling.

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen. Undervisningen foregår I Aalborg
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejder og oplæg.

Kapacitet

20 studerende

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Flyvbjerg, B. (2009). Samfundsvidenskab som virker. København: Akademisk Forlag.
 • Gorm Gabrielsen (2006). Statistik - og det der ligner. I: Beckmann Jensen, T. & Christensen, G. (red.). Psykologiske & pædagogiske metoder. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, s. 23-55.
 • Brinkmann, S. (2013). Kvalitativ udforskning af hverdagslivet. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
 • Bonnén, K., Hird, J. & Kirsten Poulsen (2009). Livsstilsanalyse og trendspotting. Aarhus: Academica.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42,5
Eksamen 90
Eksamensforberedelse 72,9
Total 205,4

Eksamen (Fri skriftlig hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende