Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kbh., Videnskabsteori og vidensformer

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
 • Rune Eriksson (13-777a736a336a776e7078787473456d7a7233707a336970)
 • Lisbeth Worsøe-Schmidt (5-4e30593055426a776f306d7730666d)
 • Laura Skouvig (13-71667a7766337870747a7b6e6c456d7a7233707a336970)
 • Jack Andersen (13-6f666870336673696a77786a73456d7a7233707a336970)
 • Camilla Elisabeth Moring (14-6967736f727267347375786f746d466e7b7334717b346a71)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVB00033U

Engelsk titel

Cph., Theory of Science and Forms of Knowledge

Kursusindhold

Vidensformer refererer til anerkendte opdelinger af viden i  videnskabelig, praktisk, etisk og æstetisk viden, eller alternativt eksplicit og tavs viden. Kurset fokuserer på de forskellige vidensformers historiske forankring og  udvikling såvel som på de problemstillinger, der kendetegner deres aktuelle status. Den videnskabelige vidensform knytter endvidere an til kursets andet hovedelement, videnskabsteorien, som introduceres bredt med særlig vægt på videnskabsteoretiske positioner, videnskabelige begreber og videnskabeligt sprog. Både i forhold til videnskabsteori og videnformer prioriteres aktuelle problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling, og tilgangen er både praktisk og teoretisk.

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • videnskabsteoretiske positioner og begreber generelt og i informationsvidenskab og kulturformidling
 • centrale vidensformer (fx etisk-, æstetisk-, videnskabelig-, praktisk viden), deres historiske forankring og aktuelle vilkår
 • videnskabelig og akademisk praksis.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for centrale videnskabsteoretiske positioner og deres forskellige forståelser af videnskabelighed, viden og kultur
 • diskutere hvad der kendetegner videnskab – herunder begreber som ’sikker viden’, ’videnskabelige normer’ og ’kulturel kontekst’
 • tænke og argumentere akademisk.

 

Kompetencer i at

 • identificere og diskutere videnskabsteoretiske problemstillinger i informationsvidenskab og i kulturformidling
 • analysere og diskutere centrale vidensformer i praksis
 • skrive akademisk.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for generelle videnskabsteoretiske positioner og identificere disse positioner i informationsvidenskab og i kulturformidling
 • diskutere centrale vidensformers historiske forankring og aktuelle praksis
 • arbejde akademisk med problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning, gruppearbejde, øvelser, skriveøvelser, oplæg, forelæsninger og ekskursioner

Kapacitet

190 deltagere fordelt på 5 hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Gustavsson, B (2001). Vidensfilosofi. Klim.
 • Holm, AB (2011). Videnskab i virkeligheden: en grundbog i videnskabsteori. Samfundslitteratur.
 • Køppe, S & Collin, F (eds.) (2014). Humanistisk videnskabsteori. 3. udgave. Lindhardt & Ringhof.
 • Langergaard, L, Barlebo Rasmussen, S, & Sørensen, A (2006). Viden, videnskab og virkelighed. Samfundslitteratur.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 80
Eksamen 120
Eksamensforberedelse 210,8
Total 410,8

Eksamen (Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med material)

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 10-15 normalsider
Materialet har form af en bunden hjemmeopgave om et af underviserne fastlagt
emne eller stillet opgave til besvarelse. Afleveringsfristen for den bundne
hjemmeopgave er den af instituttet fastsatte frist for aflevering af hjemmeopgaver.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende