Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kbh., Vidensorganisation

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Jens-Erik Mai (5-6c676f636b426a776f306d7730666d)
 • Ole Valdemar Gosvig Olesen-Bagneux (14-7a77707e7079386d6c72797080834b738078397680396f76)
 • Karen Birgitte Philipson (3-7a717f4f77847c3d7a843d737a)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVB00023U

Engelsk titel

Cph., Knowledge Organization

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til grundlæggende begreber, teorier og metoder indenfor vidensorganisation.  Kurset giver de studerende: i) en forståelse af kategoriers forankring i sprog, kultur og kognition, ii) forståelse for forskellige systemer til organisation af information samt iii) hvorledes systemer til organisation af information, givet bestemte kontekster og brugere, designes. Efter kurset har de studerende en forståelse af og viden om, hvordan og hvorledes vidensorgansationssystemer og –strukturer indgår i og understøtter informationsarkitekturer.

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • grundlæggende elementer i informationsarkitektur
 • kontekst og aktiviteter i vidensorganisation
 • klassifikations- og kategoriseringsteorier og -metoder
 • metadatasystemer og andre former for dokumentrepræsentation
 • opbygning og funktion af søgemaskiner og søgefunktionaliteter.

 

Færdigheder i at

 • analysere og håndtere forskellige typer af informationsarkitektur
 • analysere dokumentrepræsentationer i forhold til strukturer og formater i informationssystemer
 • designe kontrollerede vokabularer i relation til forskellige kontekster og brugere.

 

Kompetencer i at

 • facilitere mødet mellem bruger og informationssystem
 • vurdere design og anvendelse af informationsarkitektur og søgefunktionaliteter i forhold til forskellige brugergrupper.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for forskellige dokumenttypologier
 • redegøre for klassifikations- og kategoriseringsteorier og -metoder
 • forklare typer af kontrollerede vokabularer og deres funktioner
 • analysere dokumentrepræsentationer i forhold til strukturer og formater i informationssystemer
 • designe kontrollerede vokabularer i relation til forskellige kontekster og brugere.

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling

BA-TV Informationsvidenskab og kulturformidling

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning, mundtlige oplæg, opgaveløsning, øvelser, vejledning og feedback.

Kapacitet

190 deltagere fordelt på 5 hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Aitchison, Jean, Alan Gilchrist & David Bawden. 2000. Thesaurus construction and use: A practical manual, 4th ed. Chicago; London: Fitzroy Dearborn. 
 • Bowker, Geoffrey, and Susan Leigh Star. 2000. Sorting things out: Classification and its consequences. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Rosenfeld, Louis, and Peter Morville. 2006. Information architecture for the World Wide Web. 3rd ed. Sebastopol, CA: O’Reilly.  
 • Svenonius, Elaine. 2000. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, MA: MIT Press.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 40
Eksamen 45
Eksamensforberedelse 120,4
Total 205,4

Eksamen (BA-grundfag, Fri hjemmeopgave)

Prøveform

Portfolio
Eksamenssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider
Hjemmeopgaven udgøres af de 2-3 portfoliobesvarelser, der er udarbejdet i undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleveringsfristen
for hjemmeopgaven.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

5 dages bunden hjemmeopgave. Februar 2017. Omfang 8 - 10 normalsider.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende