Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kbh, Informationssystemer

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Jeppe Nicolaisen (7-746f7a3878736d4a727f7738757f386e75)
 • Haakon Lund (2-6d71456d7a7233707a336970)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVB00013U

Engelsk titel

Cph, Information Systems

Kursusindhold

Modulet Informationssystemer introducerer en række grundlæggende systemer, begreber, teorier og teknikker indenfor informationsarkitektur, informationssøgning og informationsformidlingsteori. Modulet præsenterer således processer, systemer, og informationsarkitektur, der anvendes ved repræsentation, registrering, organisering og genfinding af dokumenter i digitale informationssystemer. Modulet beskæftiger sig grundlæggende med hvad og hvordan der repræsenteres i digitale informationssystemer, herunder bibliografiske databaser, fuldtekstdatabaser og søgemaskiner, og hvilke konsekvenser dette har for søgning efter information i disse systemer.

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • grundlæggende elementer i informationsarkitektur
 • kontekst og aktiviteter i vidensorganisation
 • klassifikations- og kategoriseringsteorier og -metoder
 • metadatasystemer og andre former for dokumentrepræsentation
 • opbygning og funktion af søgemaskiner og søgefunktionaliteter.

 

Færdigheder i at

 • analysere og håndtere forskellige typer af informationsarkitektur
 • analysere dokumentrepræsentationer i forhold til strukturer og formater i informationssystemer
 • designe kontrollerede vokabularer i relation til forskellige kontekster og brugere.

 

Kompetencer i at

 • facilitere mødet mellem bruger og informationssystem
 • vurdere design og anvendelse af informationsarkitektur og søgefunktionaliteter i forhold til forskellige brugergrupper.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for forskellige typer af informationssystemer
 • redegøre for grundlæggende elementer i informationsarkitektur
 • beskrive og diskutere opbygning og funktion af søgemaskiner og søgefunktionaliteter
 • analysere objekttyper og indholdstyper i et informationssystem
 • vurdere design og anvendelse af informationsarkitektur og søgefunktionaliteter i forhold til forskellige brugergrupper.

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, BA grundfag STO 2015

Informationsvidenskab og kulturformidling, BA tilvalg STO 2015

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning, mundtlige oplæg, opgaveløsning, praktiske øvelser, vejledning og feedback.

Kapacitet

Grundfag: 190 deltagere fordelt på 5 hold +
BA-TV: 10 deltagere fordelt på 5 hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bawden, D. & Robinson, L. (2012). An introduction to information science. London: Facet.
 • Chowdhury, S. (2010): Introduction to modern information retrieval. New York: Neal-Schuman Publishers.
 • Morville, P. & Rosenfeld, L. (2007): Information architecture for the World Wide Web. 3. ed., Beijing: O’Reilly.
 • Russel-Rose, T. & Tate, T. (2013). Designing the search experience: The information architecture of discovery. Waltham, MA: Morgan Kaufmann.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 50
Eksamensforberedelse 155,4
Total 205,4

Eksamen (Grundfag - Aktiv undervisningsdeltagelse)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse indebærer tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstimerne samt krav om 2-3 mindre, godkendte skriftlige/mundtlige bidrag og/eller praktiske øvelser leveret undervejs i forløbet.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

5 dages bunden hjemmeopgave. Februar 2017. Omfang 8-10 normalsider.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende