Italiensk - Sprog og didaktik & Oversættelse italiensk-dansk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • have kendskab til forskellige teoretiske tilgange til sprogbeskrivelse og anvende disse i analysen af konkrete eksempler
 • anskue og diskutere grammatiske problemstillinger i et tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv
 • formidle viden om italiensk grammatik på baggrund af kendskab til di-daktiske principper
 • oversætte en italiensk tekst til en sproglig korrekt og velfungerende dansk tekst samt indkredse relevante oversættelsesmæssige problemstillinger.
Engelsk titel

Italian - Language and didactics & Translation Italian-Danish

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning med praktiske øvelser.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 148,75
 • Total
 • 204,75