Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Italiensk - Bachelorprojekt, efterår

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Erling Strudsholm (6-777876796877446c7971326f7932686f)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HITB00701U

Engelsk titel

Italian - Bachelor's project, fall

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • gennemføre et projekt der eksemplarisk bearbejder en afgrænset pro-blemstilling inden for italiensk sprog, litteratur eller historie og sam-fundsforhold
  • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling
  • gennemføre en undersøgelse af italiensksprogede tekster eller af kultu-relle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte
  • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets pro-blemstilling således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
  • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overens-stemmelse med videnskabelige krav og normer
  • perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng
  • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé

Uddannelse

Italiensk

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Vejledning

Undervisningssprog

Italiensk
Delvist på dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 409,5
Total 409,5

Eksamen (BA 2012-ordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende