Italiensk - Italiensk kultur 3: Litteratur, historie og samfund. Teorier og emner

Kursusindhold

Undervisningen omfatter følgende forløb:

 • Litteratur
 • Historie og samfund
 • Mundtlig kommunikation

 

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre detaljeret for mindst to centrale emner (i forlængelse af det gennemgåede stof i Italiens kultur II). Et emne kan fx være: medier og politik; migration og kulturmøde; religion og verdslighed; litteratur og engagement; mad og national identitet eller lignende
 • analysere de relevante litterære og ikke litterære tekster og film i forhold til de valgte emner med særlig forståelse for teksternes retoriske og genremæssige egenskaber
 • relatere de udvalgte emner og tekster, herunder film, til de relevante teoretiske og begrebsmæssige diskussioner.

 

 

Chiesa, stato e nazione (historie/samfund, ved David Dahl)

I forløbet undersøger vi udviklingen i forholdet mellem den katolske kirke og den italienske stat fra den liberale periode over fascismen til efterkrigstiden med fokus på dannelsen af italiensk national identitet.

Forløbet starter med en bredere gennemgang af forholdet mellem kirke, stat og nation. Derefter dykker vi i de enkelte undervisningsgange ned i nogle områder hvor dette forhold er blevet udspillet, bl.a. sport, byplanlægning og racespørgsmålet.

 

Elena Ferrante og Amara Lakhous (litteratur, ved Pia Schwarz Lausten)

Vi læser to forskellige romaner, der tilhører hver sin genre:

 • Den kvindelige udviklingsroman: L’amica geniale (2011) af Elena Ferrante, som er det første bind i en serie på fire romaner. Omdrejningspunktet i romanserien er forholdet mellem to veninder der vokser op i 50’ernes Napoli.
 • Migrationslitteratur: Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio (2006) af Amara Lakhous, som foregår i et multietnisk Rom og struktureret som en krimikomedie.

 

Disse to romaner bedes anskaffet før semesterstart. En hvilken som helst udgave er fin. Derudover vil I få adgang til et elektronisk kompendium med sekundærlitteratur (kritiske og teoretiske tekster) i Absalon.

Engelsk titel

Italian - Italian culture 3: Literature, history and society. Theories and subjects

Uddannelse

Italiensk

Forelæsninger og holdundervisning.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5