AFLYST: Italiensk - Modul 2: Litteratur, historie og samfund. Teorier og emner (Forår 2017)

Kursusindhold

Litteratur, historie og samfund. Teorier og emner (det gymnasierettede kandidatsidefag i italiensk)

Der opøves færdigheder i at:

  • redegøre detaljeret for mindst to centrale emner (i forlængelse af det gen-nemgåede stof i Italiens kultur II). Et emne kan f.eks. være: medier og politik; migration og kulturmøde; religion og verdslighed; litteratur og engagement; mad og national identitet eller lignende
  • analysere de relevante litterære og ikke litterære tekster og film i forhold til de valgte emner med særlig forståelse for teksternes retoriske og gen-remæssige egenskaber
  • relatere de udvalgte emner og tekster, herunder film, til de relevante teo-retiske og begrebsmæssige diskussioner
Engelsk titel

ÅU ITA - Literature, history and society. Theories and subjects

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Total
  • 36