AFLYST! ÅU ITA - Italiensk - Modul 1: Sprog og didaktik, Oversættelse italiensk-dansk & Litteratur, historie og samfund 1000-1900 (Efterår 2016)

Kursusindhold

Bemærk: Det er kun muligt at følge Sprog og didaktik & Oversættelse italiensk-dansk om aftenen ved Åbent Universitet i efteråret 2016. Kurset Litteratur, historie og samfund 1000-1900. Introduktion og oversigt kan kun tages om dagen sammen med de ordinære studerende.

 

Sprog og didaktik & Oversættelse italiensk-dansk

Der opøves færdigheder i at:

 • have kendskab til forskellige teoretiske tilgange til sprogbeskrivelse og anvende disse i analysen af konkrete eksempler
 • anskue og diskutere grammatiske problemstillinger i et tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv
 • formidle viden om italiensk grammatik på baggrund af kendskab til di-daktiske principper
 • oversætte en italiensk tekst til en sproglig korrekt og velfungerende dansk tekst samt indkredse relevante oversættelsesmæssige problemstillinger.

 

Litteratur, historie og samfund 1000-1900. Introduktion og oversigt

Der opøves færdigheder i at:

 • redegøre for den italienske identitets- og kulturhistories vigtigste perioder i tiden fra år 1000 til ca. år 1900, med særligt henblik på en forståelse af Italiens politiske og kulturelle opdeling frem til midten af 1800-tallet samt af den nationale samlings nye perspektiver
 •  identificere og forstå periodernes vigtigste tekstgenrer og deres status: f.eks. traktat, novelle, epos, sonet, roman og komedie
 • placere udvalgte tekster og deres forfattere i deres kulturelle og historiske kontekst herunder opsøge og vurdere relevant bibliografisk information.
Engelsk titel

AFLYST! ÅU ITA - Italiensk - Modul 1: Sprog og didaktik, Oversættelse italiensk-dansk & Litteratur, historie og samfund 1000-1900

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Total
 • 48