INDI, Særligt studeret område – Religion i Mesoamerika (E16)

Kursusindhold

Kurset vil bestå i en grundig gennemgang og diskussion af udvalgte temaer i mesoamerikansk religion. Der vil blive lagt vægt på forestillinger og praksisser der er fælles for Mesoamerika, ligesom en andet central del af kurset bliver af mere metodisk karakter, og handler om de meget forskellige kilder vi har til rådighed i studiet af mesoamerikanske religioner.

Engelsk titel

Individually selected topic – Religion in Mesoamerica

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Indianske sprog og kulturer, 2008

Kandidatuddannelse i Religionssociologi, 2008

Kandidatuddannelse i Religionshistorie, 2008

Kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008

 

Målbeskrivelse

KA 2008-studieordning: Indianske sprog og kulturer
Særligt studeret område (fagelementkode HINK03151E)

KA 2008 studieordning: Religionsociologi og Religionshistorie

Speciel Religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)

Speciel Religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

Særligt studeret område: Religion og politik (fagelementkode HRSK03441E)

Særligt studeret område: Regional religionssociologi (fagelementkode HRSK03481E)

Særligt studeret område (fagelementkode HRSK03431E)

Gymnasierettet Særligt studeret område 2 (fagelementkode HRSK03491E)

 Gymnasierettet Særligt studeret område: Regional religionssociologi (fagelementkode HRSK03481E)

KA-sidefag frit valgt område med sprog (fagelementkode HREK03031E)

Holdundervisning med studenteroplæg

Primært forskningsartikler, originaltekster

BA på Indianske sprog og kulturer eller tilsvarende, fx Religion

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • Total
  • 412,5