INDI, Mayahieroglyffer B (F17)

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at styrke kendskabet til mayaepigrafiens grundlæggende principper samt læsning, analyse og fortolkning af lette glyfiske tekster. En del af kurset vil bestå af gruppearbejde og analyse af glyfiske tekster.

Engelsk titel

Maya Hieroglyphs B

Uddannelse

BA studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010-ordningen

BA tilvalgstudieordning i Indianske sprog og kulturer, 2015

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Mayahieroglyffer B (Fagelementkode HINB00621E)

BA 2015-Tilvalgsordning studieordning:
Mayahieroglyffer (Fagelementkode HINB10081E)

Holdundervisning

Grundteksterne vil være Michael D. Coe & Mark Van Stone, Reading the Maya Glyphs (Thames & Hudson, 2001) og den senest opdaterede workshophåndbog fra den Europæiske Maya Konference.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer og bestået Mayahieroglyffer 1

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 10
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 346,5
  • Total
  • 412,5