Stakeholder Relationship Management

Kursusindhold

Der opnåess færdigheder i:

 • Formulere salgsstrategier.

 • Opstille forslag til organisationsstrukturer og HR-programmer til støtte for strategisk funderede salgsaktiviteter.

 • Anvende viden om tillid og kultur til opbygning af kundeloyalitet.

 • Analysere industrielle markeder og beslutningsprocesser i kundernes orga-nisationer og virksomheder.

 • Analysere de interne forudsætninger for, at salgsmålsætning og strategi harmonerer.

Engelsk titel

Stakeholder Relationship Management

Holdundervisning.

Bemærk! Dette kursus må kun følges af studerende på Interkulturelle markedsstudier.
Undervisningen finder sted på CBS.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​interkulturelle_markedsstudier/​interkulturelle_markedsstudier_ka.pdf  

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75