Interpersonel diskurs - fransk

Kursusindhold

Der opnåes færdigheder i:

 • Mundtligt kommunikere klart, korrekt og utvetydigt på fremmedsproget. 
 • Formidle korrekt til og fra fremmedsproget under iagttagelse af kulturelle forskelle og den sociale og forretningsmæssige kontekst.
 • Yde ad hoc-support om sproglige og kulturelle forhold.
 • Fungere som mødeleder og forhandler på fremmedsproget.
 • Navigere strategisk i forhold til interkulturelle processer og relationer. 
 • Reflektere over egen og andres kommunikation på fremmedsproget.
 • Analysere kulturel diversitet.
 • Håndtere kulturelle modsætningsforhold på interpersonelt og organisatorisk niveau.
 • Vurdere, begrunde og anvende relevante videnskabelige metoder til løsning af konkrete problemer.
 • Arbejde systematisk, målorienteret og strategisk hensigtsmæssigt.
 • Strukturere en argumentation på fremmedsproget. 
Engelsk titel

Interpersonal Discourse - French

Holdundervisning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​interkulturelle_markedsstudier/​interkulturelle_markedsstudier_ka.pdf  

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75