Kultur, sprog og identitet - spansk

Kursusindhold

Der opnåes færdigheder i:

Forstå fremmedsproget i komplekse fagsproglige kontekster i både skrift og tale.

Identificere forskellige forståelseshorisonter såvel inden for sprogområdet som mellem forskellige sprogområder.

Indsamle store mængder data med henblik på at dokumentere kulturelle, økonomiske eller samfundsmæssige forhold.

Identificere forskellige forventninger og forståelseshorisonter i intersproglige og interkulturelle situationer.

Navigere strategisk mellem forskellige kulturer og sprog.

Bringe sin teoretiske viden i spil i arbejdet med konkrete cases

Engelsk titel

Culture, Language and Identity – Spanish

Holdundervisning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​interkulturelle_markedsstudier/​interkulturelle_markedsstudier_ka.pdf  

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75