Cross-Cultural Management

Kursusindhold

Der opnåess færdigheder i:

 • Integrere viden om kulturforskelle i organisationers og virksomheders marketing og ledelse.
 • Håndtere kulturel kompleksitet i organisationer, virksomheder og markeder.
 • Identificere kulturforskelle i organisationer, virksomheder og markeder.
 • Forklare baggrunden for kulturforskelle.
 • Kritisk vurdere fordele og ulemper ved organisationskulturelle teorier
Engelsk titel

Cross-Cultural Management

Holdundervisning.

Bemærk! Dette kursus må kun følges af studerende på Interkulturelle markedsstudier.
Undervisningen finder sted på CBS.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​interkulturelle_markedsstudier/​interkulturelle_markedsstudier_ka.pdf  

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75