IEP; Indoiransk sproghistorie

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 beskrive udvalgte indoiranske sprog med hensyn til opbygning og væsent-ligste karakteristika inden for lydlære, morfologi, syntaks og leksikon

 oversætte og foretage en detaljeret analyse af konkrete sprogprøver fra udvalgte indoiranske sprog, synkront såvel som diakront og komparativt

 redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af indoiransk

 vurdere og tage kritisk stilling til specifikke sproghistoriske problemstillin-ger vedrørende indoiransk på et selvstændigt, kritisk og videnskabeligt tidssvarende niveau

 redegøre i hovedtræk for den sproglige udvikling fra de tidligste overleve-ringer af indoiransk til de moderne efterkommere af denne sproggren, hvor dette skønnes muligt og relevant

 relatere sproglige data fra indoiransk til viden om generelle kulturhistori-ske forhold vedrørende talerne af et eller flere indoiranske sprog

 formidle ovenstående såvel mundtligt som skriftligt på en klar og velargumenteret måde.

Undervisnings- og

Engelsk titel

History of the Indo-Iranian Languages

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206