Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

IEP; Indoiransk sproghistorie

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Birgit Anette Rasmussen (Olsen) (3-71707e4f77847c3d7a843d737a)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HIEK03327U

Engelsk titel

History of the Indo-Iranian Languages

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 beskrive udvalgte indoiranske sprog med hensyn til opbygning og væsent-ligste karakteristika inden for lydlære, morfologi, syntaks og leksikon

 oversætte og foretage en detaljeret analyse af konkrete sprogprøver fra udvalgte indoiranske sprog, synkront såvel som diakront og komparativt

 redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af indoiransk

 vurdere og tage kritisk stilling til specifikke sproghistoriske problemstillin-ger vedrørende indoiransk på et selvstændigt, kritisk og videnskabeligt tidssvarende niveau

 redegøre i hovedtræk for den sproglige udvikling fra de tidligste overleve-ringer af indoiransk til de moderne efterkommere af denne sproggren, hvor dette skønnes muligt og relevant

 relatere sproglige data fra indoiransk til viden om generelle kulturhistori-ske forhold vedrørende talerne af et eller flere indoiranske sprog

 formidle ovenstående såvel mundtligt som skriftligt på en klar og velargumenteret måde.

Undervisnings- og

Målbeskrivelse

IEP KA-2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/indoeuropaeisk_ka_2008.pdf

 

IEP KA-2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/indoeuropaeisk_ka.pdf

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastrutkru
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 105
Eksamensforberedelse 59
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende