Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

IEP; Walisisk Selvvalgt sproggrens historie

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Guus Kroonen (4-778585835078857d3e7b853e747b)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HIEK00046U

Engelsk titel

History of an Elective Language Branch

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 beskrive et eller flere udvalgte sprog fra den valgte sproggren med hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika inden for lydlære, morfologi, syntaks og leksikon

 oversætte og foretage en detaljeret analyse af konkrete sprogprøver fra den valgte sproggren, synkront såvel som diakront og komparativt

 redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af den valgte sproggren

 vurdere og tage kritisk stilling til specifikke sproghistoriske problemstillin-ger vedrørende den valgte sproggren på et selvstændigt, kritisk og viden-skabeligt tidssvarende niveau

 redegøre i hovedtræk for den sproglige udvikling fra den valgte sproggren til de moderne efterkommere af denne sproggren, såfremt dette er muligt og relevant for den valgte sproggren

 relatere sproglige data fra den valgte sproggren til viden om generelle

kulturhistoriske forhold vedrørende det pågældende sprogs eller den på-gældende sproggrens talere

 formidle ovenstående såvel mundtligt som skriftligt på en klar og velargumenteret måde.

 

 

 

 

Målbeskrivelse

IEP kA-2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/indoeuropaeisk_ka.pdf

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med forelæsninger og hjemmeopgaver, evt. helt eller delvis understøttet af diverse e-læringsformer.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 105
Eksamensforberedelse 59
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtligt forsvar
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende