Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

IEP; Emneopgave

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Birgit Anette Rasmussen (Olsen) (3-686775466e7b7334717b346a71)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HIEK00026U

Engelsk titel

Paper on a soecial topic

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 beherske et udvalgt emne inden for indoeuropæisk sprog- og/eller kultur-historie på tidssvarende videnskabeligt niveau

 orientere sig i og redegøe for den relevante faglitteratur

 selvstændigt, kritisk og på solid videnskabelig basis applicere sine teoreti-ske kundskaber og analytiske færdigheder på et udvalgt sprog- og/eller kulturhistorisk emne, det være sig inden for et af de attesterede indoeu-ropæiske enkeltsprog/sproggrene, det indoeuropæiske grundsprog eller dettes forstadier

 sortere information og uddrage mønstre og tendenser fra sprog- og/eller kulturhistoriske data af kompleks og uforudsigelig art fra et af de atteste-rede indoeuropæiske enkeltsprog/sproggrene, det indoeuropæiske grund-sprog eller dettes forstadier

 afgrænse, diskutere og stille løsningsforslag til det valgte emne på tids-svarende videnskabeligt niveau og under anvendelse af den relevante fag-litteratur

 skriftligt formidle en afgrænset videnskabelig problemstilling inden for indoeuropæisk sprog- og/eller kulturhistorie klart og velargumenteret

Målbeskrivelse

INDO KA 2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/indoeuropaeisk_ka.pdf

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Udenfor skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kan samlæses med Indoeuropæiske specialemner

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Undervisningsforberedelse 185
Eksamensforberedelse 185
Total 370

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave

Bedømmelsesform

7-trins skala
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende