IEP; Emneopgave

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 beherske et udvalgt emne inden for indoeuropæisk sprog- og/eller kultur-historie på tidssvarende videnskabeligt niveau

 orientere sig i og redegøe for den relevante faglitteratur

 selvstændigt, kritisk og på solid videnskabelig basis applicere sine teoreti-ske kundskaber og analytiske færdigheder på et udvalgt sprog- og/eller kulturhistorisk emne, det være sig inden for et af de attesterede indoeu-ropæiske enkeltsprog/sproggrene, det indoeuropæiske grundsprog eller dettes forstadier

 sortere information og uddrage mønstre og tendenser fra sprog- og/eller kulturhistoriske data af kompleks og uforudsigelig art fra et af de atteste-rede indoeuropæiske enkeltsprog/sproggrene, det indoeuropæiske grund-sprog eller dettes forstadier

 afgrænse, diskutere og stille løsningsforslag til det valgte emne på tids-svarende videnskabeligt niveau og under anvendelse af den relevante fag-litteratur

 skriftligt formidle en afgrænset videnskabelig problemstilling inden for indoeuropæisk sprog- og/eller kulturhistorie klart og velargumenteret

Engelsk titel

Paper on a soecial topic

Kan samlæses med Indoeuropæiske specialemner

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 185
  • Eksamensforberedelse
  • 185
  • Total
  • 370