Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

IEP; Indoeuropæisk leksikon

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Birgit Anette Rasmussen (Olsen) (3-71707e4f77847c3d7a843d737a)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HIEB00636U

Engelsk titel

Indo-European Lexicon

Kursusindhold

Eksaminanden

 forstå og i hovedtræk redegøre for de væsentligste semantiske felter inden for det indoeuropæiske leksikon og teorierne om ordforrådets relevans for indoeuropæiske kulturforhold (lingvistisk palæontologi)

 forstå og i hovedtræk redegøre for metoderne bag ovennævnte teorier

 diskutere og tage kritisk stilling til basale teorier om ovennævnte emner

 skriftligt såvel som mundtligt formidle et afgrænset problem inden for ovenstående emne præcist og dækkende med selvstændig og tidssvarende brug af den komparative metode og anvendelse af den korrekte terminologi

 selvstændigt under vejledning planlægge og gennemføre et arbejds-forløb inden for en fastsat tidsramme

Målbeskrivelse

IEP BA

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/indoeuropaeisk_ba.pdf

Bemærkninger

Skriveworkshop 3 timer

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 160,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisnings-deltagelse.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende