IEP; Lingvistiske teorier

Kursusindhold

Faglige mål:

Eksaminanden kan 

 • redegøre for hovedtræk i lingvistiske teorier fra Saussures strukturalisme til nyere teorier som den generative grammatik, funktionel lingvistik, den kognitive lingvistik og sociolingvistik 
 • vise forståelse for den historiske dimension i fagtraditionen og indsigt i hvordan videnskabelige teorier afgrænser og afgrænses af de sproglige områder de ønsker at beskrive .

 

Engelsk titel

Linguistic Theories

Uddannelse

Lingvistik og Indoeuropæisk

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5