IEP; Forskningshistorie

Kursusindhold

Faglige mål

Eksaminanden kan 

 • forstå og i hovedtræk redegøre for den indoeuropæiske og generelle, komparative lingvistiks faghistorie, omfattende væsentlige vendepunkter og skelsættende landvindinger samt nyere tiders tiltagende afklaring af forholdet mellem ordenes morfologiske opbygning og deres lydlige fremtrædelsesformer 
 • formidle og diskutere markante teorier, der ikke længere forekommer acceptable, men som har præget forskningens udvikling 
 • relatere nyere tilgange til indoeuropæistikken til idéer, der prægede tidligere stadier i dens udvikling, inklusive de teoretiske landvindinger, der udgør fagets kerne.
Engelsk titel

History of Comparative Linguistics

Uddannelse

Indoeuropæisk

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5