Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

IEP; Latinsk sproghistorie

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Birgit Anette Rasmussen (Olsen) (3-676674456d7a7233707a336970)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HIEB00607U

Engelsk titel

History of the Latin Language

Kursusindhold

 i hovedtræk redegøre for de synkront lingvistiske forhold omkring ar-kaisk latin

 på baggrund af materiale fra arkaisk latin vurdere og analysere spro-gets lydlige og morfologiske historie samt rekonstruere det indoeuro-pæiske grundsprog og dets udvikling frem til den ældste overlevering af netop arkaisk latin samt af de vigtigste af de øvrige indoeuropæi-ske sprog

 redegøre sproghistorisk for de elementer i et arkaisk latinsk tekst-stykke, der ikke frembyder specielle vanskeligheder i så henseende

 i hovedtræk kende til og forstå den sproglige udvikling fra arkaisk la-tin til de moderne romanske sprog

 formidle et afgrænset problem inden for ovenstående emner præcist og dækkende med anvendelse af den korrekte terminologi

Målbeskrivelse

IEP BA 2015

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/indoeuropaeisk_ba.pdf

 

IEP BA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/indoeuropaeisk_batv.pdf

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 105
Eksamensforberedelse 59
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave ved aktiv undervsiningsdeltagelse
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende