IEP; Latinsk sproghistorie

Kursusindhold

 i hovedtræk redegøre for de synkront lingvistiske forhold omkring ar-kaisk latin

 på baggrund af materiale fra arkaisk latin vurdere og analysere spro-gets lydlige og morfologiske historie samt rekonstruere det indoeuro-pæiske grundsprog og dets udvikling frem til den ældste overlevering af netop arkaisk latin samt af de vigtigste af de øvrige indoeuropæi-ske sprog

 redegøre sproghistorisk for de elementer i et arkaisk latinsk tekst-stykke, der ikke frembyder specielle vanskeligheder i så henseende

 i hovedtræk kende til og forstå den sproglige udvikling fra arkaisk la-tin til de moderne romanske sprog

 formidle et afgrænset problem inden for ovenstående emner præcist og dækkende med anvendelse af den korrekte terminologi

Engelsk titel

History of the Latin Language

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave ved aktiv undervsiningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206