IEP; Græsk sproghistorie - BA

Kursusindhold

Eksaminanden kan

I hovedtræk redegøre for de synkront lingvistiske forhold omkring homerisk græsk.

På baggrund af materiale fra homerisk græsk vurdere og analysere sprogets lydlige og morfologiske historie samt rekonstruere det indo-europæiske grundsprog og dets udvikling frem til den ældste overlevering af netop homerisk græsk samt af de vigtigste af de øvrige indoeuropæiske sprog.

Redegøre sproghistorisk for de elementer i et homerisk græsk tekststykke, der ikke frembyder specielle vanskeligheder i så henseende.

I hovedtræk kende til og forstå den sproglige udvikling fra klassisk græsk til moderne græsk.

Formidle et afgrænset problem inden for ovenstående emner præcist og dækkende med anvendelse af den korrekte terminologi.

Engelsk titel

History of the Greek Language

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave ved aktiv undervsiningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206