Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

IEP; BA-projekt INDO

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Birgit Anette Rasmussen (Olsen) (3-656472436b7870316e7831676e)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HIEB00497U

Engelsk titel

Ba-project

Kursusindhold

i samråd med sin vejleder afgrænse et empirisk eller teoretisk sprogvidenskabeligt problem

 beskrive, vurdere og analysere ovennævnte problem dækkende med inddragelse af den relevante faglitteratur

 ved formidling af ovennævnte undersøgelse anvende de formelle krav til fremstilling, noteapparat og referencer, som stilles til et humanistisk bachelorprojekt, jf. f.eks. de anbefalede retningslinjer, der er opstillet af Akademisk Skrivecenter

 planlægge og gennemføre bachelorprojektprocessen inden for en fastsat tidsramme i et tæt, koordineret samarbejde med sin vejleder

 sammenfatte projektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

Målbeskrivelse

IEP BA-2010

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/indoeuropaeisk_ba_2010.pdf

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Vejledning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Vejledning 10
Total 10

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave med mundtligt forsvar.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende