INDO, Sanskrit A (F17)

Kursusindhold

Faglige mål:

 • oversætte præcist fra sanskrit til et idiomatisk korrekt dansk
 • vise sin viden om den oversatte teksts kulturhistoriske kontekst i sin oversættelse
 • kommentere og analysere en eller flere af eksaminanden opgivne tekster grammatisk.
Engelsk titel

Sanskrit A

Uddannelse

Studieordning for Asienstudier på bachelorniveau med centralt fag i Indologi, Indonesisk/​Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi, 2015-ordningen

BA-studieordningen for Asienstudier med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010-ordning

BA-tilvalgsstudieordningen for Indologi 2007-ordning

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Sanskrit A: Puranaer og episk litteratur (fagelementkode HIDB00841E)

BA 2010-studieordning:
Sanskrit 1 (fagelementkode HIDB00681E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Sanskrit A, Puranaer og den Episk Litteratur (fagelementkode HIDB10031E)

Læseøvelser og oversættelse

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse
 • 328,5
 • Total
 • 412,5