MIS, Hindi-Dansk-Oversættelse med Grammatik (F17)

Kursusindhold

The students work on and communicate about authentic texts. The focus of the course is on analytical translation methodology.

Engelsk titel

Hindi Danish Translation with Grammar

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen

Målbeskrivelse

2012-ordning:
Sprog 3 (fagelementkode HIAB00741E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, der bl.a. vil komme
til at arbejde med oversættelse og grammatik i grupper og fremlægge små
hjemmeopgaver

  1. Undervisningsmateriale lægges i grupperummet på Absalon ved semesterstart

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Total
  • 412,5