CEMES. Kultur og Civilisation. En begrebshistorisk indføring i et europæisk paradigme

Kursusindhold

Kultur og Civilisation. En begrebshistorisk indføring i et europæisk paradigme
Kurset, som metodologisk forstår sig som indføring i og problematisering af begrebshistorien som idéhistorisk redskab, beskriver hvordan begreberne kultur og civilisation antog meget forskellige betydninger i den kulturelle og politiske diskussion siden 1700tallet. Dikotomien præger mange centrale debatter den dag i dag. Efter grundige teoretisk-metodiske refleksioner omsætter vi de begrebshistoriske tilgange til vores konkrete eksempel og studerer forskellige kildetekster fra de europæiske traditioner hvor civilisation/kultur-dikotomien har gjort sig gældende.

Engelsk titel

CEMES. Kultur og Civilisation. En begrebshistorisk indføring i et europæisk paradigme

Uddannelse

Moderne Europastudier (CEMES)
Modul 1: Europæisk kulturhistorie
Moderne Europastudier 1 (HHIK03701E) [Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen]
Moderne Europastudier 2 (HHIK03711E) [Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen]

Læs om CEMES: Centre for Modern European Studies

Forelæsninger

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 231
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5