HIS 74. Kongedømmets natur ca. 800-1300. Det danske tilfælde

Kursusindhold

Kongedømmets natur ca. 800-1300. Det danske tilfælde
Kurset undersøger kongemagtens forandringer fra vikingetid til middelalder og dermed den centralmagtsdannelsesproces, som førte til skabelsen af det nationale, danske kongerige. Historien om dette kongeriges oprindelse og udvikling var i middelalderen et vigtigt element i dannelsen af national identitet i magtens elite. Den har ikke været mindre vigtig i skabelsen af en moderne, demokratisk, national identitet fra det tidlige 19. århundrede og frem mod i dag. Den nationale centralmagtsdannelse er ikke desto mindre et kontroversielt emme i dansk historiografi, som gennem tiderne af mange grunde har delt historikerne. Disse kan opdeles i to skoler. Den ene anser det 11. århundrede for at være en historisk brudflade. Samfundsmæssigt og konstitutionelt skete der radikale forandringer mellem 1060 og 1170, der i tiden frem til ind i det 13. århundrede resulterede i et fuldt udviklet, europæisk kongerige på dansk grund. I kontrast til denne synsmåde giver den anden skole et billede af et epokegørende nationalt, dansk, middelalderligt kongedømme på Harald Blåtands tid. Det kan imidlertid være svært at få rede på, hvilke kriterier, der i historieskrivningen er lagt til grund for disse forskellige opfattelser.

Kurset vil derfor undersøge udviklingen af kongedømmets natur ud fra kriterier inspireret af middelalderlige forfattere og teoretikeres syn på, hvad kongemagt forudsætter. Disse kriterier implicerer i hovedtrækkende studier af følgende historiske emner: Personlighed, genealogi, lovgivning, jurisdiktion, konstitution, jordejendom, skatteinddrivelse, krig og fred, rige, len. Kurset vil blive indledt med et historiografisk tilbageblik over synet på, hvornår Danmark opstod som et middelalderligt kongerige, hvorefter udviklingen indenfor de nævnte historiske emner i tiden ca. 800 til 1300 vil blive gennemgået og diskuteret. Kurset vil give deltagerne baggrund for at skrive opgaver henholdsvis vælge eksamensemner inden for ét eller flere af disse emner alternativt centralmagtsdannelsen som helhed.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:

Engelsk titel

HIS 74. Kongedømmets natur ca. 800-1300. Det danske tilfælde

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E) [Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E) [Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T5: Historisk tilvalgsprojekt (HHIB10511E) [Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5